У ДОБОЈУ ОДРЖАНА

НАУЧНО СТРУЧНA КОНФЕРЕНЦИЈA

"ДИСКУРС О КРИТИЧНОЈ ИНФРАСТРУКТУРИ"

У организацији Безбједносног истраживачког цeнтра, Бања Лука и

Високе пословно техничке школе, Добој

Извјештај са конференције РТВ Добој 

 

ИЗРАДА ПРОЦЈЕНЕ УГРОЖЕНОСТИ И ПЛАНОВА ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА ГРАД ГРАДИШКА

Безбједносни истраживачки центар у сарадњи са Агенцијом за стручно усавршавање и обуку ЕДУКУМ је извршио ревизију Процјене угрожености од природних и других непогода Града Градишка те је израдио Планове заштите и спасавања (План превентивног дјеловања, План приправности, План мобилизације и План хитног поступања) и то за случај поплава, великих сњежних падавина, земљотреса, пожара, заразних болести и техничко-технолошких опасности.

 

БЕЗБЈЕДНОСНИ ИСТРАЖИВАЧКИ ЦЕНТАР ЈЕ ЈЕДАН ОД ИЗДАВАЧА ТЕМАТСКОГ ЗБОРНИКА

"ПРЕВЕНЦИЈА КАТАСТРОФА У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА" 

У зборнику се налазе и радови чланова БИЦ.

БЕЗБЈЕДНОСНИ ИСТРАЖИВАЧКИ ЦЕНТАР ЈЕ ПОСТАО УДРУЖЕЊЕ ОД ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД У СЛУЧАЈУ ВАНРЕДНИХ СИТУАЦИЈА

www.banjaluka.rs.ba/gradjani/civilna-zastita/

COVID-19 

(coronavirus infectious disease 19)

СТАЊЕ НА ТЕРЕНУ ПО ПИТАЊУ COVID-19

(изаберите кликом на слику)

         

 

 

Препоруке ЈЗУ Институт за јавно здравство Републике Српске

 

СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О COVID-19 НА САЈТУ  ЈЗУ Институт за јавно здравство Републике Српске

  

КАТАЛОГ БАЗА ПОДАТАКА ЗА ИСТРАЖИВАЊА У ОБЛАСТИ БЕЗБЈЕДНОСТИ

Овај каталог је објављен на Факултету безбједности Универзитета у Београду а врло је користан за све студенте факултета безбједности у Републици Српској без обзира на ниво студија. Овај каталог омогућава лакше планирање, организовање и реализовање истраживања. 

КАТАЛОГ БАЗА ПОДАТАКА ЗА ИСТРАЖИВАЊА У ОБЛАСТИ БЕЗБЈЕДНОСТИ

 

КОМЕНТАРИ БИЦ НА НАЦРТ НОВОГ ЗАКОНА О ЗАШТИТИ И СПАСАВАЊУ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

НАЦРТ ЗАКОНА 

 

ПРОГРАМ РАЗВОЈА ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА НА НИВОУ ИНСТИТУЦИЈА И ОРГАНА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

ПРИМЈЕДБЕ РЕПУБЛИЧКЕ УПРАВЕ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ НА ПРОГРАМ РАЗВОЈА ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА 

 

ДОКУМЕНТИ КОЈЕ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ КЛИКОМ НА НАСЛОВЕ