VIII МЕЂУНАРОДНИ НАУЧНИ СКУП

у организацији Европског универзитета Брчко дистикт БиХ

Дана 26.06.2020.године у простријама Европског универзитета у Брчко дистрикту БиХ одржана је осма међународна конференција на којој су учешће узели и чланови Безбједноснонг итрсживачког центра Др Максимовић Горан, Др Радислав Јовичић и Др Драгиша Јуришић. Рад под називом ПРИЛОГ НОРМАТИВНОМ УРЕЂЕЊУ ОБЛАСТИ ПРОЦЈЕНЕ РИЗИКА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ представио је др Радислав Јовичић.

 

 • S1
 • S2
 • S3
 • brcko_1
 • brcko_2

  

„Грађанска патрола“ је информатичка апликација путем које суграђани могу да пријаве комуналне проблеме. Апликација је доступна путем постојећих платформи Play store и App store, потпуно бесплатно. 

Дакле, „Грађанска патрола“ примарно је намијењена за пријаву комуналних неправилности које је потребно санирати, као што су: неисправна саобраћајна сигнализација, оштећења јавних површина (коловоз, тротоари, пјешачке зоне), отпад (дивље депоније), неисправни контејнери, онечишћења и оштећења јавних и зелених површина, зачепљени сливници, затим оштећења парковске опреме, надстрешница (аутобуске станице), урбане опреме и уређаја на паркингу и неисправна јавна расвјета, стубићи и ограде.

Корисници „Грађанске патроле“, апликацију користе без регистрације и не просљеђују своје личне податке кроз апликацију. Све прослијеђене пријаве су анонимне.

БЕЗБЈЕДНОСНИ ИСТРАЖИВАЧКИ ЦЕНТАР ЈЕ ПОСТАО УДРУЖЕЊЕ ОД ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД У СЛУЧАЈУ ВАНРЕДНИХ СИТУАЦИЈА

www.banjaluka.rs.ba/gradjani/civilna-zastita/

COVID-19 

(coronavirus infectious disease 19)

СТАЊЕ НА ТЕРЕНУ ПО ПИТАЊУ COVID-19

(изаберите кликом на слику)

         

 

 

Препоруке ЈЗУ Институт за јавно здравство Републике Српске

 

СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О COVID-19 НА САЈТУ  ЈЗУ Институт за јавно здравство Републике Српске

  

КАТАЛОГ БАЗА ПОДАТАКА ЗА ИСТРАЖИВАЊА У ОБЛАСТИ БЕЗБЈЕДНОСТИ

Овај каталог је објављен на Факултету безбједности Универзитета у Београду а врло је користан за све студенте факултета безбједности у Републици Српској без обзира на ниво студија. Овај каталог омогућава лакше планирање, организовање и реализовање истраживања. 

КАТАЛОГ БАЗА ПОДАТАКА ЗА ИСТРАЖИВАЊА У ОБЛАСТИ БЕЗБЈЕДНОСТИ

 

РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПОКРЕНУЛА НОВУ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦУ

Нова интернет страница РУЦЗ РС је модерна и приступачнија. Редовно се ажурира и садржи основне податке потребне за комуникацију са становништвом. Страницу можете погледати ОВДЈЕ.

 

ОБЈАВЉЕН СВЈЕТСКИ ИЗВЈЕШТАЈ О КАТАСТРОФАМА ЗА 2018 ГОДИНУ

Током 2018.године:

 • 315 пријављених катастрофа
 • 11804 погинулих лица
 • 68,5 милиона људи је било погођено тим катастрофама
 • 132 милијарде US$ економских штета

Поредећи ову годину у односу на просјек за период 2008-2017, може се констатовати следеће:

 • број пријављених катастрофа је нешто мањи,
 • број погинулих је значајно смањен (за период 2008-2017 просјек је  67 572 жртве годишње)
 • број људи погођених овим катастрофама је такође много мањи ( за период 2008-2017 просјек је 198,8 милиона погођених катастрофама)
 • економски губици су за око 30 милијарди US$ мањи од просјека за период 2008-2017.

НОВА КЊИГА ЧЛАНА БИЦ

Др ДРАГИША ЈУРИШИЋ

"Пиштољи и аутомати 9 mm"

  

 

КОМЕНТАРИ БИЦ НА НАЦРТ НОВОГ ЗАКОНА О ЗАШТИТИ И СПАСАВАЊУ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

НАЦРТ ЗАКОНА 

 

ПРОГРАМ РАЗВОЈА ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА НА НИВОУ ИНСТИТУЦИЈА И ОРГАНА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

ПРИМЈЕДБЕ РЕПУБЛИЧКЕ УПРАВЕ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ НА ПРОГРАМ РАЗВОЈА ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА 

 

ДОКУМЕНТИ КОЈЕ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ КЛИКОМ НА НАСЛОВЕ