СКЛОПЉЕНИ СПОРАЗУМИ:

РЕБЕК СРБИЈА: Регионална агенција за безбедност и кризни менаџмент 

ПОТПИСАН УГОВОР О САРАДЊИ ИЗМЕЂУ БИЦ И АСОЦИЈАЦИЈЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА (www.azur.ba)