БЕЗБЈЕДНОСНИ ИСТРАЖИВАЧКИ ЦЕНТАР ЈЕ ПОСТАО УДРУЖЕЊЕ ОД ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД У СЛУЧАЈУ ВАНРЕДНИХ СИТУАЦИЈА

www.banjaluka.rs.ba/gradjani/civilna-zastita/

COVID-19 

(coronavirus infectious disease 19)

СТАЊЕ НА ТЕРЕНУ ПО ПИТАЊУ COVID-19

(изаберите кликом на слику)

         

 

 

Препоруке ЈЗУ Институт за јавно здравство Републике Српске

 

СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О COVID-19 НА САЈТУ  ЈЗУ Институт за јавно здравство Републике Српске

  

КАТАЛОГ БАЗА ПОДАТАКА ЗА ИСТРАЖИВАЊА У ОБЛАСТИ БЕЗБЈЕДНОСТИ

Овај каталог је објављен на Факултету безбједности Универзитета у Београду а врло је користан за све студенте факултета безбједности у Републици Српској без обзира на ниво студија. Овај каталог омогућава лакше планирање, организовање и реализовање истраживања. 

КАТАЛОГ БАЗА ПОДАТАКА ЗА ИСТРАЖИВАЊА У ОБЛАСТИ БЕЗБЈЕДНОСТИ

 

РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПОКРЕНУЛА НОВУ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦУ

Нова интернет страница РУЦЗ РС је модерна и приступачнија. Редовно се ажурира и садржи основне податке потребне за комуникацију са становништвом. Страницу можете погледати ОВДЈЕ.

 

ОБЈАВЉЕН СВЈЕТСКИ ИЗВЈЕШТАЈ О КАТАСТРОФАМА ЗА 2018 ГОДИНУ

Током 2018.године:

  • 315 пријављених катастрофа
  • 11804 погинулих лица
  • 68,5 милиона људи је било погођено тим катастрофама
  • 132 милијарде US$ економских штета

Поредећи ову годину у односу на просјек за период 2008-2017, може се констатовати следеће:

  • број пријављених катастрофа је нешто мањи,
  • број погинулих је значајно смањен (за период 2008-2017 просјек је  67 572 жртве годишње)
  • број људи погођених овим катастрофама је такође много мањи ( за период 2008-2017 просјек је 198,8 милиона погођених катастрофама)
  • економски губици су за око 30 милијарди US$ мањи од просјека за период 2008-2017.

НОВА КЊИГА ЧЛАНА БИЦ

Др ДРАГИША ЈУРИШИЋ

"Пиштољи и аутомати 9 mm"

  

 

КОМЕНТАРИ БИЦ НА НАЦРТ НОВОГ ЗАКОНА О ЗАШТИТИ И СПАСАВАЊУ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

НАЦРТ ЗАКОНА 

 

ПРОГРАМ РАЗВОЈА ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА НА НИВОУ ИНСТИТУЦИЈА И ОРГАНА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

ПРИМЈЕДБЕ РЕПУБЛИЧКЕ УПРАВЕ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ НА ПРОГРАМ РАЗВОЈА ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА 

 

ДОКУМЕНТИ КОЈЕ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ КЛИКОМ НА НАСЛОВЕ