ЧЛАНОВИ БИЦ СУ УЧЕТВОВАЛИ НА ПЕТОЈ МЕЂУНАРОДНОЈ КОНФЕРЕНЦИЈИ "

БЕЗБЈЕДНОСТ И КРИЗНИ МЕНАЏМЕНТ -

ТЕОРИЈА И ПРАКСА BeKMen - 2019

(SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT -

THEORY AND PRACTICE SeCMan 2019)

 

РАДОВИ ОБЈАВЉЕНИ НА НАУЧНОJ КОНФЕРЕНЦИЈИ BeKMen - 19 

Др Драгиша Јуришић, Др Горан Максимовић и Др Радислав Јовичић:MILITARIZATION OF THE EMERGENCY HEADQUARTERS (стр.49)

Др Радислав Јовичић и Др Слободан Симић: THE SECURITY OF CITIES - DEVELOPMENT IMPERATIVE OF URBAN AREAS (стр.56)

Др Горан Максимовић, Др Драгиша Јуришић и Др Радислав Јовичић: INCREASING RESILIENCE TO EMERGENCIES THROUGH THE STAFF TRAINING (стр.170)

 

ПОТПИСАН УГОВОР О САРАДЊИ ИЗМЕЂУ БИЦ И АСОЦИЈАЦИЈЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА (www.azur.ba)

 

ОБЈАВЉЕН РАД ЧЛАНОВА БИЦ У ЧАСОПИСУ ПРВЕ КАТЕГОРИЈЕ: "СВАРОГ", НУБЛ, БР.18, мај 2019.године

Др Драгиша Јуришић, Др Горан Максимовић : РАЗГРАНИЧЕЊЕ ОСНОВНИХ ПОЈМОВА СИСТЕМА ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА

 

ЧЛАНОВИ БЕЗБЈЕДНОСНОГ ИСТРАЖИВАЧКОГ ЦЕНТРА ИСТРАЖИЛИ СТАЊЕ БЕЗБЈЕДНОСТИ У ГРАДУ БАЊА ЛУКА

БАЊАЛУЧКИ ФОРУМ ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ: ВЕЋИНА ГРАЂАНА ЗАДОВОЉНА СТАЊЕМ БЕЗБЈЕДНОСТИ

"БАЊАЛУЧАНИ ЗАДОВОЉНИ СТАЊЕМ БЕЗБЈЕДНОСТИ"

УСВОЈЕН ИЗВЈЕШТАЈ О СТАЊУ БЕЗБЈЕДНОСТИ У ГРАДУ БАЊА ЛУКА

РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА: ВЕЋИНА ГРАЂАНА ЗАДОВОЉНА СТАЊЕМ БЕЗБЈЕДНОСТИ У ГРАДУ

УЧЕШЋЕ ЧЛАНА БИЦ У ЕМИСИЈИ РТРС "У ФОКУСУ" 

На позив РТРС-а, др Драгиша Јуришић је учествовао у емисији РТРС "У ФОКУСУ", а поводом повећања опасности од поплава које су  запријетиле неким насељима у Републици Српској и то прије свега од стране бујичних водотокова.

  • Fokus_1
  • fokus_2
  • fokus_3

Комплетну емисију можете погледати  овдје

ПОСТУПАЊЕ ГРАЂАНА У СЛУЧАЈУ ПОПЛАВА

 КАРТА ОПСАНОСТИ ОД ПОПЛАВА БАЊА ЛУКА

РЕДОВНА И ВАНРЕДНА ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА

Редовна одбрана од поплаве настаје када водостаји премаше своје нормално стање и пријети опасност од поплаве. Редовна одбрана се састоји у уграђивању одбрамбених материјала на мјесту излива или пробоја насипа, а ту спада и заштита појединих објеката, уређаја, инсталација или насеља.

Ако стихија ескалира, а мјерама редовне одбране нисмо у стању спријечити катастрофу већих размјера, онда се на угроженом подручју уводи ванредна одбрана од поплаве. Ванредна одбрана од поплаве почиње тренутком када велики излив воде пријети поплавом великих размјера.

Извор: Интернет страница Републичке управе за цивилну заштиту РС
(www.ruczrs.net)

 

ПРИЈЕДЛОГ БИЦ ЗА НАЧИН ФИНАНСИРАЊА ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

Имајући у виду да Републичка управа цивилне заштите ради на припреми новог закона о заштити и спасавању, и да је  један од највећих проблема, са којим се Републичка управа суочава, управо питање финансирања заштите и спасавања, Безбједносни истраживачки центар је урадио кратко истраживање начина финансирања заштите и спасавања у земаљама у окружењу као и одређених приједлога везаних за финансирање других организација и активности у свијету и изашао је са приједлогом везаним за финансирање заштите и спасавања у Републици Српској. Приједлог је упућен у Републичку управу цивилне заштите. Приједлог можете погледати ОВДЈЕ

 

ИНТЕРНЕТ КАО АЛАТ ЗА ЦИВИЛНУ ЗАШТИТУ  

Истраживање Безбједносно истраживачког центра о присутности информација о цивилној заштити на интернету у БиХ током 2018.године објављено је у међународном чласопису "Crisis Response Journal". 

Истраживање је показало да сви нивои заштите и спасавања у БиХ (државни, ентитетски, кантонални, општински/градски и ниво Брчко Дистрикта) морају уложити више напора како би се остварила транспарентност овог сегмента безбједности и заштите друштва и како би становници, путем нових технологија, успјели да дођу до основних информација о заштити и спасавању те како би препознали своје мјесто и улогу у систему заштите и спасавања.

 

 


УЧЕШЋЕ ЧЛАНА БИЦ У ЕМИСИЈИ РТРС "У ФОКУСУ"
 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Комплетну емисију можете погледати  овдје

АКТИВНОСТИ ЧЛАНОВА БИЦ НА UNDP ПРОЈЕКТУ       

ВЈЕЖБА ЗАШТИТЕ ОД ПОПЛАВА У ЧЕЛИНЦУ СА ПРЕДСТАВНИЦИМА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ ЧЕЛИНЦА, КОТОР ВАРОШИ И КНЕЖЕВА

ВЈЕЖБА СА ПРЕДСТАВНИЦИМА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ ЛАКТАША И СРПЦА

ВЈЕЖБА СИМУЛАЦИЈЕ НАДОЛАЗЕЋЕГ ПОПЛАВНОГ ДОГАЂАЈА ЗА ТРИ ОПШТИНЕ СЛИВА РИЈЕКЕ ВРБАС: МРКОЊИЋ ГРАД, ШИПОВО И ЈЕЗЕРО

ОРГАНИЗОВАНА ПРВА ВЈЕЖБА СИМУЛАЦИЈЕ НАДОЛАЗЕЋЕГ ПОПЛАВНОГ ДОГАЂАЈА - UNDP ПРОЈЕКАТ ЗА СВЕ ОПШТИНЕ У СЛИВУ РИЈЕКЕ ВРБАС

ОДРЖАНА РАДИОНИЦА ЗА ПРЕДСТАВНИКА 13 ОПШТИНА СЛИВА РИЈЕКЕ ВРБАС О УНАПРЕЂЕЊУ ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА

 

КОМЕНТАРИ БИЦ НА НАЦРТ НОВОГ ЗАКОНА О ЗАШТИТИ И СПАСАВАЊУ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

НАЦРТ ЗАКОНА 

 

ОБЈАВЉЕН СВЈЕТСКИ ИЗВЈЕШТАЈ О КАТАСТРОФАМА ЗА 2017 ГОДИНУ

 

ПРОГРАМ РАЗВОЈА ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА НА НИВОУ ИНСТИТУЦИЈА И ОРГАНА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

ПРИМЈЕДБЕ РЕПУБЛИЧКЕ УПРАВЕ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ НА ПРОГРАМ РАЗВОЈА ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА 

 

РЕВИЗИЈА УЧИНКА ИНСТИТУЦИЈА ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА У БиХ

 

СТУДИЈА О ПРОЦЈЕНИ РИЗИКА ОД ПОПЛАВА И КЛИЗИШТА ЗА СТАМБЕНИ СЕКТОР У БиХ

 

 СТУДИЈА УПРАВЉАЊА РИЗИКОМ ОД КЛИЗИШТА У БиХ  

 

СЕНДАИ ОКВИР ЗА СМАЊЕЊЕ РИЗИКА ОД КАТАСТРОФА 2015-2030

 

ИЗДАЊА БЕЗБЈЕДНОСНО ИСТРАЖИВАЧКОГ ЦЕНТРА

       

                                          30 KM                                                   20 KM

                               Тел: 065/687-840                                        065/879-322

                          e-mail: bicbl@yahoo.com                        slobodansimicss@yahoo.com