РАДОВИ ОБЈАВЉЕНИ НА НАУЧНОJ КОНФЕРЕНЦИЈИ BeKMen - 19 

Др Драгиша Јуришић, Др Горан Максимовић и Др Радислав Јовичић:MILITARIZATION OF THE EMERGENCY HEADQUARTERS (стр.49)

Др Радислав Јовичић и Др Слободан Симић: THE SECURITY OF CITIES - DEVELOPMENT IMPERATIVE OF URBAN AREAS (стр.56)

Др Горан Максимовић, Др Драгиша Јуришић и Др Радислав Јовичић: INCREASING RESILIENCE TO EMERGENCIES THROUGH THE STAFF TRAINING (стр.170)

СВАРОГ

Др Драгиша Јуришић, Др Горан Максимовић : РАЗГРАНИЧЕЊЕ ОСНОВНИХ ПОЈМОВА СИСТЕМА ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА, "СВАРОГ", НУБЛ, БР.18, мај 2019.године

 

"ПРИЈЕДЛОГ НОВОГ НАЧИНА ФИНАНСИРАЊА ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА/ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ" (Стр.83): Часопис "ДЕФЕНДОЛОГИЈА" са поменутим радом можете преузети кликом на линк: https://www.defendologija-banjaluka.com/files/Casopis.Defendologija.broj.43-44.srpski.pdf

УЧЕШЋЕ НА ДРУГОЈ МЕЂУНАРОДНОЈ НАУЧНОЈ КОНФЕРЕНЦИЈИ "БЕЗБЕДНОСТ ЗА БУДУЋНОСТ 2016" ОБРЕНОВАЦ

Доц. др Слободан Симић: ГЕОПОЛИТИЧКА ПРЕДВИЂАЊА - ИНТЕРЕСИ И ДОСТИЗАЊЕ НИВОА НАУЧНЕ СПОЗНАЈЕ У ТЕОРИЈИ И ПРАКСИ БЕЗБЈЕДНОСТИ (Зборник, стр.72.)

Доц. др Горан Максимовић: МОГУЋНОСТИ УПОТРЕБЕ БЕСПИЛОТНИХ ВАЗДУХОПЛОВНИХ СИСТЕМА ТОКОМ ВАНРЕДНИХ СИТУАЦИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ (Зборни, стр.78.)

УЧЕШЋЕ НА ТРЕЋОЈ МЕЂУНАРОДНОЈ НАУЧНОЈ КОНФЕРЕНЦИЈИ "БЕЗБЕДНОСТ ЗА БУДУЋНОСТ 2017" ОБРЕНОВАЦ

Dr Goran Maksimovic: CONTRIBUTION TO THE ESTABLISHMENT OF ADMINISTRATIVE EMERGENCY MANAGEMENT ORGANIZATION IN THE REPUBLIC OF SRPSKA   (Зборник радова, стр.113)

Dr Dragisa Jurisic: SOCIAL MEDIA IN CIVIL EMERGENCIES (Зборник радова, стр.131)            

НАУЧНО СТРУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА СА МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ - ДОБОЈ 27 ОКТОБАР 2017- ЗАШТИТА И СПАСАВАЊЕ - ТЕОРИЈА И ПРАКСА

Dr Dragiša Jurišić, VOLUNTERISM IN CIVIL EMERGENCIES IN REPUBLIC OF SRPSKA, Зборник стр. 47-66

Dr Slobodan Simic, DEVELOPMENT OF ECOLOGICAL AWARENESS AT THE LOCAL COMMUNITY LEVEL, Зборник стр. 82-92

Др Горан Максимовић, ИНСТИТУЦАИОНАЛНИ ОДГОВОР НА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ, Зборник стр. 67-81

 УЧЕШЋЕ НА ТРЕЋОЈ МЕЂУНАРОДНОЈ НАУЧНОЈ КОНФЕРЕНЦИЈИ "БЕЗБЕДНОСТ ЗА БУДУЋНОСТ 2018" ОБР  ЕНОВАЦ

Др Драгиша Јуришић ОПЕРАТИВНИ ЦЕНТРИ КАО ОСНОВ УСПЈЕШНОГ УПРАВЉАЊА У ВАНРЕДНИ СИТУАЦИЈАМА   (Зборник радова, стр.13)

Др Горан Максимовић МОГУЋНОСТ СТАНДАРДИЗАЦИЈЕ УНУТРАШЊЕ СТРУКТУРЕ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ  (Зборник радова, стр.18)